Tag : Kelautan

Tujuan Sistem Grounding Shaft di Teknik Kelautan

Tujuan Sistem Grounding Shaft di Teknik Kelautan Ini Sains 101: Listrik dan air tidak bercampur. Pepatah itu tidak lebih jelas daripada di bidang teknik kelautan, di mana air laut bercampur

Continue reading